Disclaimer

 


Betoncentrale Haringman B.V. heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en spant zich er voor in de inhoud regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor op enigerlei wijze ontstane directe, incidentele of indirecte schade, verplichting of verantwoordelijkheid voortvloeiend uit informatie op onze website en zijn op generlei wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website.