Certificeringen


KOMO-Keurmerk

De productie van betonmortel is een gewaarborgd proces dat onder KOMO-keur plaatsvindt. Dit certificaat is een verklaring dat een product of proces voldoet aan de in dat certificaat vastgelegde specificaties. Voor zowel producenten als afnemers kan certificatie kostenbesparend werken.

KIWA-Certificering

Een onafhankelijke en deskundige certificatie-instelling (KIWA) controleert op basis van vaste richtlijnen en normen de grondstoffen en bouwmaterialen en geeft de certificaten af. Certificatie-instellingen worden erkend door de Raad voor Accreditatie.

Veel grondstoffen en bouwmaterialen worden in Nederland geleverd onder dit KOMO-productcertificaat. Dit geeft extra zekerheid; er is dan immers sprake van een controle van de producent door een onafhankelijke certificerende instelling. In dit geval kan de afnamecontrole in het algemeen worden beperkt tot afleverdocumenten soms aangevuld met een visuele controle.

Brancheorganisatie Betonhuis Betonmortel

Betoncentrale Haringman is aangesloten bij Betonhuis Betonmortel, brancheorganisatie voor de betonmortelindustrie. De aangesloten bedrijven werken intensief samen zodat er continu een gegarandeerde kwaliteit betonmortel op de Nederlandse markt verkrijgbaar is. Betonhuis betonmortel verbindt 120 betoncentrales en zijn verplicht om onder KOMO-keur te leveren. Onze productcertificaten zijn te vinden op de pagina downloads. 

Nederland werkt veiliger met VCA

Wij vinden veilig en gezond werken belangrijk. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma dat ons helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen.